CpKP a Respekt v komunikaci

Komunikační bariéry, se kterými se lidé při návštěvě různých institucí potýkají, jsou velmi různorodé. Jedná se o bariéry, na které se, podle našeho názoru, trochu zapomíná. V tomto dokumentu se nevěnujeme stavebním bariérám, přestože víme, že i ty velmi ovlivňují dostupnost různých institucí. Stavební bariéry jsou uchopitelnější, lépe pojmenovatelné, možná se na ně i více upozorňuje a to je dobře. Komunikační bariéry jsou trochu obtížnější, možná se na ně zapomíná či nejsou považované za tak problematické, proto se v tomto dokumentu/na těchto stránkách budeme věnovat pouze jim. Pokusíme se o jejich základní přehled a upozornění, jak na ně reagovat. Jsme toho názoru, že pokud chceme, dokážeme spoustu věcí. Ne na vše jde vytvořit NÁVOD. Komunikační bariéry nejsou vždy poznat a řešení jsou velmi různorodá. Důležitý je respekt, ochota, trpělivost a otevřenost možným řešením.

O CpKP

Centrum pro komunitní práci je nezisková organizace, která vznikla v roce 1996. Členové a pracovníci CpKP jsou přesvědčeni, že občan má právo podílet se na zásadních rozhodnutích v jeho obci, městě či regionu a svoji práci směřují k podpoře tohoto cíle. Do dnešní doby vzniklo šest místních zastoupení.
Naší vizí je spokojená komunita, ve které veřejná správa spolupracuje s občany na udržitelném rozvoji místní komunity a společně se podílejí na zkvalitňování života občanů. Tato spolupráce vychází především z principů participativní demokracie, občanské společnosti a Místní agendy 21.

www.cpkp.cz

Komunikace na úřadě.

Workshopy

RESPEKT V KOMUNIKACI aneb bezbariérová komunikace v různých institucích

  • Umíte se vždy domluvit s lidmi, kteří přichází do Vaší kanceláře?
  • Poznáte, že mají nějakou komunikační bariéru?
  • Víte, jak reagovat? Co dělat pro to, abyste se domluvili?
  • Pokud ne nebo si nejste jisti, máme pro Vás připraven interaktivní workshop, kde na to přijdeme společně.

Obsahem našeho interaktivního workshopu je:

  • Setkání s lidmi, kteří nevidí, neslyší nebo z jiného důvodu nerozumí.
  • Praktické příklady, díky kterým poznáte, jaké jsou základní možnosti komunikace s lidmi, kteří nevidí, neslyší, stárnou či z jiného důvodu komunikují jinak, než čekáme.
  • Dozvíte se, jaké služby Vám s komunikací mohou pomoc.
  • Osvojíte si srozumitelné a jednoduché doporučení pro komunikaci s uvedenými skupinami občanů v praxi.

Workshop realizujeme dle domluvy, kapacita workshopu je 15 – 25 osob. Cena dle individuální domluvy a rozsahu.

Ukázky z workshopu ke shlédnutí zde: https://player.vimeo.com/video/168622121